Skype Me!

 

 

:8

:
:
Shala
Bavaria 44
13,95 m
8
4
2
:
:
:
/ :

  Shala   Shala,   Shala,

& :
:
:
:
:
:
:
4,25 m
1,7 m
9 600 kg
Volvo 55 hp
210 l
360 l

 

 

:


, -, , , , . , , , , , , GPS

:


2 ,

:


, 50 , , , , , , , , CD- , , , , , 220 / 12 , , , ,

:


, , , Dan bouy, , , , , , , , , ,


,


  Shala, : 8